Company Logo

Respublikanskaja on line po musykeРеспубликанская музыкальная on-line викторина

В апреле проходила уже ставшая традиционной, музыкальная on-line викторина. В этом году она прошла в рамках LAK-õpe, т.е. включала в себя вопросы не только музыкальные, но и из различных дисциплин. Это и география, история, эстонский язык и даже ритмика.

В викторине приняло участие 56 учащихся 6 классов по всей Эстонии. Викторина проходила на эстонском языке.

Вопросы и задания викторины охватывали самые разные темы, изучаемые на уроках в 6 классе и были объединены под общим названием: «Северная народная музыка». Ребята нашли множество схожих элементов культуры Эстонии и скандинавской культуры; вспомнили национальные эпосы: «Kalevipoeg», «Kalevala»; сравнили народные песни и инструменты северных стран; коснулись истории основания Тартуского университета, поупражнялись в географических названиях.

Для выполнения заданий викторины от ребят потребовались самые различные знания и навыки, полученные на разных предметах в школе. Здорово, что шестиклассники показали отличные знания по эстонскому языку, на котором проходила викторина и это не стало препятствием для понимания смысла вопросов.

Радует, что география участников в этом году была широкой. Участвовали ребята из Narva Vanalinna Riigikool, Narva Keeltelütseum, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium, Tallinna Kesklinna Põhikool, Põltsamaa Ühisgümnaasium.

Результаты викторины в этом году потрясающие: из 56 участников максимум пунктов набрали 23 человека. Среди них учащиеся Нарвской Ваналиннаской государственной школы:
6.а класс- Anna Bulavkina, Liana Oshurkova, Karina Manuilova, Katrin Reino, Maksim Bulanov
6.в класс- Anastassia Aleksina, Olivia Pirk, Britta-Liis Vogt, Pavel Terentjev, Sofija Savtšenkova, Artjom Bedjuhhov, Anastassia Maksakova, Tereza Eremina, Kirill Fomitsev, Makar Eremin;

и ученики Нарвского Языкового лицея:
6.с класс- Мирон Трашков и Владимир Сафронов
6.в класс- Виктория Безе , Олеся Куксенкова, Иван Чечёткин, Артур Делюкин, Полина Степанова.

Ребята, вы- молодцы. Мы вами очень гордимся!

Хочется поблагодарить всех участников, а также талантливых педагогов- учителей музыки, среди которых и 2 учителя из школ Нарвы: Светлана Ефимова (Narva Keeltelütseum) и Наталья Тойкер (Narva Vanalinna Riigikool).

Так держать!

Автор и организатор викторины- Natalja Toiker, Narva Vanalinna Riigikooli muusikaõpetaja

 

Narva LakNarva LAK-õppe tegijad: 2021. aasta on virtuaalsete saavutuste aasta!

Aprill on traditsiooniliselt meie riigis LAK-õppe kuu – kuu tulemustel toimus ka meie linnas e-platvormi vahendusel viiendat korda LAK-õppe kuus toimunud ürituste kokkuvõttev seminar. Sel aastal osales seminaril vähem inimesi kui mullu, kuid jagatud kogemus oli nagu alati kasulik ja arendav.

Avasõnaga esines Narva kolledži mitmekeelse hariduse keskuse juhataja ja pikaajaline keelekümbluse ekspert Anna Golubeva, kes rõhutas LAK-õppe aktuaalsust ja selle ürituse vajalikkust teiste õpetajate jaoks. Sõna võttis ka Ida-Virumaa Haridusklastri „Hariduskopter“ koordinaator Kerda Eiert. Kerda rääkis Haridusklastri eesmärkidest Ida-Viru maakonna hariduselu arendamiseks ning eesti keele õppe tähtsusest (täpsemalt Haridusklastri tegevusega saab tutvuda www.hariduskopter.ee veebilehel).

Kokku osales seminaril 5 asutuse esindajat – 3 lasteaeda (Narva Lasteaed Sädemeke, Narva Lasteaed Päikene ja Narva Lasteaed Käoke) ja 2 kooli (Narva Soldino Gümnaasium ja Narva Kesklinna Gümnaasium). Narva Lasteaia Sädemeke õpetaja Elyanna Romanova juhendamisel valmis multifilm „Kakuke“, millega saavad kõik tutvuda Youtubes https://www.youtube.com/watch?v=hsQyPAmNp1w . Elyanna inspireeris teisi multufilme looma ning on valmis teisi soovitustega aitama. Narva Lasteaia Päikene õpetaja Jekaterina Žuravljova tegi ülevaade erinevatest lasteaias LAK-õppe kuu raames toimunud üritustest teemal „Kevad ja lihavõttepüha“. Filmid, mis valmisid nende ürituste jaoks on vabalt saadaval metoodikakeskuse lehel - http://paikene64.ee/et/integreeritud-oppetegevused-narva-lasteaialt-paikene/. Narva Lasteaia Käoke õpetaja Maria Lenina jagas kogemust õppevideo „Koduloomad“ loomisesest distantsõppe korraldamiseks isolatsioonis viibivate lastele ning rõhutas, et kõik lapsed olid tublid ning valmis veebivahendusl õppetöös osalema. Soovi korral videot saab vaadata https://drive.google.com/file/d/10KJoXiPq4oSRXtjxvGjfLXwHAX0-XjVS/view?usp=drivesdk (on vaja taotleda juurdepääsu).

Narva Soldino Gümnaasiumi õpetaja Tatjana Okuneva tutvustas enda ülekoolilise projektõppe kogemust teemal „Loodus kevadel“. Selle projekti eesmärgiks oli pakkuda piirangute ajal õpilastele tegevust väljastpoolt digitaaset maailma. Tatjana sõnul oli see aeganõudev protsess, kuid see oli seda väärt. Projektiõpe õnnestus. Õpilased tegid ülesandeid arvutit kasutamata, läksid välja ja olid füüsiliselt aktiivsemad kui tavaliselt distantsõppe ajal. Ained olid omavahel hästi lõimitud. Õpetajad tegid tihedat koostööd ja andsid lastele ühe ülesande, mis hõlmas mitut ainet.

Narva Kesklinna Gümnaasiumi õppealajuhataja Natalja Nikanorova ja õpetaja Oksana Petrova tutvustasid nii eestikeelset kui ka rahvusvahelist LAK-õppe kogemust, mis tundus loomuliku osana nende igapäevases töös. Nii näiteks osalesid nad 4 nädala jooskul Keeledušis, keelekümblusklasside õpilased laulsid aprillikuu jooksul laule eesti, soome, rootsi, läti, leedu, hispaania, saksa, hollandi ja havai keeltes. Kümnenda klassi õpilased osalesid rahvusvaheline online-olümpiaadis „Kultuuriline ristmik“. Oksana Petrova viis läbi seiklusmängu-viktoriini “Eesti sport” Actionbound`i äppi abil. Actionbound on rakendus digitaalsete püüdjate mängimiseks füüsilises maailmas installitud digitaalse sisu abil (https://en.actionbound.com/). Oksana väitel on rakendus väga lihtne kasutamises.

Kõik esitlused olid põnevad ning osalejad väljendasid oma valmisolekut aidata ja suunata, kui selline vajadus kellelgi tekib.

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond tänab kõiki osalejaid ja kuulajaid! Tuletame meelde, et LAK-õpe ei toimu ainult ühe kuu raames, vaid see on pidev töö. Kogemuste jagamiseks aga kohtume järgmisel aastal!

Polina Frantseva, Irina Tabakova
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haridusteenistus

 

Narva LakМастера интегрированного обучения языку и предмету: 2021 год – год виртуальных достижений!

Апрель традиционно является месяцем обучения языку и предмету в нашей стране - по итогам месяца и в нашем городе через электронную платформу был проведен уже в пятый раз итоговый семинар по мероприятиям, которые прошли в течение апреля. В этом году в семинаре участвовало меньше людей, чем в прошлом году, но обмен опытом был, как всегда, полезным и развивающим.

Со вступительной речью выступила Анна Голубева, руководитель Центра многоязычного образования Нарвского колледжа и многолетний эксперт по погружению, которая подчеркнула актуальность интегрированного обучения языку и предмету и необходимость этого мероприятия для других учителей. Выступила также Керда Эйерт, координатор Oбразовательного кластера Ида-Вирумаа Hariduskopter. Керда рассказал о целях Образовательного кластера для развития сферы образования в Ида-Вирумаа и важности изучения эстонского языка (точнее о деятельности Образовательного кластера можно узнать на сайте www.hariduskopter.ee).

Всего в семинаре приняли участие представители 5 учреждений - 3 детских садов (Нарвский детский сад Sädemeke, Нарвский детский сад Päikene и Нарвский детский сад Käoke) и 2 школ (Нарвская гимназия Солдинаская гимназия и Нарвская Кесклиннаская гимназия). Под руководством воспитателя Нарвского детского сада Sädemeke Элянны Романовой был создан мультфильм «Колобок», который можно посмотреть на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=hsQyPAmNp1w. Элянна советует другим создавать мультфильмы и готова помочь советами. Екатерина Журавлева, воспитательница Нарвского детского сада Päikene, рассказала о различных мероприятиях, которые прошли в детском саду в течение месяца, посвященного интегрированному обучению языку и предмету, на тему «Весна и Пасха». Фильмы, снятые для этих мероприятий, находятся в свободном доступе на сайте методического центра - http://paikene64.ee/en/integreer-oppetegevused-narva-lasteaialt-paikene/. Мария Ленина, учитель Нарвского детского сада Käoke, поделилась своим опытом создания обучающего видео «Домашние животные» для организации дистанционного обучения детей, находящихся на изоляции, и подчеркнула, что все дети молодцы и готовы участвовать в онлайн-обучении. При желании вы можете посмотреть видео по адресу https://drive.google.com/file/d/10KJoXiPq4oSRXtjxvGjfLXwHAX0-XjVS/view?usp=drivesdk (необходимо запросить доступ).

Учитель Нарвской Солдинаской гимназии Татьяна Окунева поделилась своем опытом участия в общешкольном проектном обучении по теме «Природа весной». Целью этого проекта было предоставить ученикам во время ограничений возможности для занятий вне дигитального мира. По словам Татьяны, это был трудоемкий процесс, но он того стоил. Обучение по проекту прошло успешно. Ученики выполняли задания без использования компьютера, выходили на улицу и были физически более активными, чем обычно, во время дистанционного обучения. Предметы были хорошо интегрированы. Учителя работали в тесном сотрудничестве и предлагали детям общее задание, охватывающее несколько предметов.

Завуч Нарвской Кесклиннаской гимназии Наталья Никанорова и учитель Оксана Петрова рассказали как об эстонском, так и международном опыте интегрированного обучения, который казался естественной частью их повседневной работы. Например, в течение четырех недель они применяли методику Keeldušis, в течение апреля ученики классов языкового погружения пели песни на эстонском, финском, шведском, латышском, литовском, испанском, немецком, голландском и гавайском языках. Учащиеся десятых классов приняли участие в международной онлайн-олимпиаде Kultuuriline ristmik. Оксана Петрова провела викторину Eesti sport с помощью приложения Actionbound. Actionbound – это приложение для игры в физическом мире с установленным цифровым контентом (https://en.actionbound.com/). По словам Оксаны, приложение очень простое в использовании.

Все презентации были содержательными, и участники выразили готовность помочь и направить своих коллег, если возникнет такая необходимость.

Отдел культуры Нарвской городской управы благодарит всех участников и слушателей! Напоминаем, что интегрированное обучение проводится не только в течение одного месяца, это непрерывная работа. Для получения нового опыта встретимся уже в следующем году!

Полина Францева, Ирина Табакова
служба образования Отдел культуры Нарвской городской управы

 

Городская историческая викторина «Мифы Древней Греции»

Мифы Древней Греции одна из тем, которые вызывают неизменный интерес у учащихся. Каждый год ученики нашего города принимают участие в играх, посвященных истории древних цивилизаций, скрупулезно готовятся, показывают глубокие знания и демонстрируют творческие способности. Не смотря на то, что новое время диктует новые правила, и мы не можем собираться как прежде, учителя истории решили и в этом году не отказываться от традиции. Было принято решение провести историческую викторину-соревнование. Преподаватели истории: Павел Найденов (Narva Vanalinna Riigikool), Ирина Лахтарина (Narva Keeltelütseum), Оксана Морыганова (Narva Õigeusu Gümnaasium), Ирина Андреева( Narva Paju Kool), Елена Пономарева (Narva Päklimäe Gümnaasium) составили вопросы игры. А источником стали старые замечательные мультфильмы из серии «Мифы Древней Греции». 30 апреля ребята, должны были ответить на 30 вопросов в среде classtime. Время было ограничено 45 минутами. Всего приняло участие в соревнованиях 30 человек.

К радости учителей ребята справились с заданием великолепно и все уложились в отведенное время. Результаты были очень близкими. Но самым точным стал ученик Ян Михайлов из Narva Vanalinna Riigikool (учитель Анна Башева), правильно ответивший на все вопросы и ставший победителем. Второе место поделили Василиса Черемисинова из Narva Vanalinna Rigikool (учитель Анна Башева) и Эвелина Леванидова из Narva Kesklinna Gümnaasium (учитель Елена Крупина). Третье место заняли Алексей Иванкин из Narva Pähklimäe Gümnaasium (учитель Елена Пономарева) и Екатерина Зарецкая из Narva Paju kool (учитель Ирина Андреева).

Ребята с пользой провели время и получили хорошее настроение, а преподаватели города замечательный методический материал для уроков.

Natalia Birsanova
Mängu korraldaja

Narva Soldino Gümnaasium,
ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate
Narva linna ainekomisjoni juhataja

 

Живая классика

Ученицы 11-го класса Нарвского Языкового лицея, Эвелина Кооп и Евгения-Катарина Разгоняева (учитель Панфилёнок С.В.), безоговорочно победили в престижном национальном конкурсе "Живая классика" и приглашены в международный отборочный тур!

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» — соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей.

Ежегодно в проекте принимает участие более 2,5 миллионов школьников из 85 регионов России и из 80 стран мира.

В рамках конкурса участники в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из своих любимых прозаических произведений.

Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, районный и региональный туры, а затем финал в международном детском центре «Артек» и суперфинал на Красной площади в Москве.

С 2019 года добавлен классный этап конкурса, который предполагает обмен любимыми книгами с одноклассниками и последующее обсуждение прочитанного с целью приобщения к чтению нечитающих детей.

Соревнование проходит только на русском языке. Участие во всех этапах конкурса является бесплатным. Рекомендуется не превышать регламент выступления в 5 минут.

С 2016 года жюри выбирает победителей открыто, не совещаясь: каждый член жюри поднимает три таблички с именами наиболее понравившихся ему чтецов.

Среди членов жюри известные писатели, деятели культуры и искусства, мэтры отечественного кинематографа и журналисты. В разные годы в жюри «Живой классики» были: режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, Михаил Полицеймако и Борис Смолкин, писатели Людмила Петрушевская, Григорий Остер, Виктор Ерофеев и Марина Дружинина, телеведущие Светлана Сорокина, Алла Михеева и многие другие.
Онлайн-трансляцию международного отборочного тура можно смотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=b8zzpxaiPMA
(выступление Эвелины и оценка её работы от международного жюри с 32-ой минуты)

https://youtu.be/DFGhzzzeEqo
(выступление Евгении и оценка её работы от международного жюри с 58-ой минуты)

Светлана Панфилёнок,
руководитель МО учителей русского языка и литературы Нарвы

 

Фестиваль «Красота вокруг нас»

С 12 по 16 апреля Нарвская Паю школа провела традиционный апрельский Творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Красота вокруг нас». Только в этом году ребята не смогли собраться в стенах школы: не было мастер-классов и совместных танцев, не было концерта, составленного из выступлений конкурсантов, не было чаепития. Фестиваль проходил на платформе padlet. Но радость от возможности представить свое творчество – была большой! В фестивале приняли участие ученики Солдинаской гимназии, Пяхклимяэской гимназии и Паю школы. Были представлены работы в номинациях: «Вокал», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Прикладное искусство».

Познакомиться с участниками и их работами можно по адресу:
https://ru.padlet.com/huvijuht10/n5txyg2qdi15it1n

 Татьяна Галицкая, руководитель по интересам Нарвской Паю школы.

 

XXXIII JUHAN JA JAKOB LIIVI NING
JUHAN LIIVI LUULEAUHINNA LAUREAATIDE LOOMINGULE
KESKENDATUD ÜLERIIGILISE KOOLINOORTE ETLUSVÕISTLUSE EELVOOR NARVAS

Seoses eriolukorraga riigis toimus teist korda etlusvõistlus digitaalselt.

Etlusvõistlus toimus 5.aprillil, selleks tähtajaks pidid kõik konkursil osalejad saatma korraldaja meiliaadressile lingid oma videosalvestustele. Õpilased esinesid ühe Juhan Liivi luuletuse ja ühe Juhan Liivi luuleauhinna laureaadi proosapalaga. Kokku osales üksteist 2.-12-klassi õpilast nii eestikeelsest kui ka venekeelsetest koolidest. Õpilased julgesid rääkida kaamerale ja kasutasid oma digioskusi, et videot korralikult salvestada ja seda youtube´i õigesti üles panna. Meie tublid osalejad kasutasid osavalt ruumi, asju, võimalust riideid sobitada etteloetud luuletuse või proosapalaga. Lingid videotele olid saadetud edasi žüriiliikmetele. Žürii valis eelkõige 1 parima töö eestikeelsest koolist ja 1 parima venekeelsest koolist, mida saadetakse Juhan Liivi muuseumi etlusvõistluse lõppvoorus osalemiseks.

Need kaks parimat sel aastal on Nelly Nazarova ( NEG, 2.klass, õpetaja Kersti Tsirp) ja Jekaterina Mirotvortseva (NKL, 11.klass, õpetaja Christi Sepp).
2.-5.koha tulemused:
2.koht eestikeelsest koolist Jüri Stepanov, 5.kl Narva Eesti Gümnaasium, õpetaja Kersti Tsirp 

Venekeelne kool
2.koht Lerika Fatejeva, klass: 4.a, NKG, õpetaja Arina Berestova
3.koht Аndrei Prudnikov 2.klass, NSG, õpetaja Jekaterina Kravtšenko
4.koht Nelli Gorkova, 12.klass, NKL, õpetaja Jelena Šestak
5.koht Alena Fedossova, NPG, 12.klass

Täname kõiki õpetajaid, kes valmistasid lapsi konkursiks ette, žüriiliikmeid ja tublisid noori osalejaid etlusvõistlusest osavõtu eest.

Korraldajad: Tatjana Okuneva, Jelena Šestak, Narva Keskraamatukogu

Liiv 1 Liiv 2 Liiv 3

 Liiv 4 Liiv 5 Liiv 6

 Liiv 7 Liiv 8 Liiv 9 Liiv 10

 

Teatri 1Teatri ja muinasjutu kuu

Narva Lasteaias Potsataja on märtsikuu traditsiooniline teatri ja muinasjutu kuu. Antud perioodil kõik rühmad on hõivatud kostüümide ettevalmistamisega, proovide tegemistega ja oma esinemistega… Muinasjutt on laste jaoks imeline avastusi täis maailm. Kõikidele lastele meeldivad muinasjutud ja nad usuvad imedesse, mis seal juhtuvad. Peale selle muinasjutud õpetavad väikseid lapsi olla heatahtlikud, ausad, hoolivad ja sõbralikud ning räägivad sellest, et hea võidab kurja, õpetavad suhtuda inimestesse ja loomadesse hoolivalt.

Meie lasteaias on avatud näitus “Eesti muinasjututegelased”, mis oli pühendatud Emakeelepäevaks. Paljud õpetajad ja vanemad olid meeleldi valmis võtma osa antud näitusest ning meisterdama oma lemmiktegelast. Kõik suutsid näidata oma loovust ja meisterdusoskust. Tegelased tulid välja väga omapärased, huvitavad ning edaspidi on abiks meie väikestele kasvandikele eesti muinasjuttude tutvumises.

Teatri 2Samuti meie lasteaia metoodilisse kabinetti oli muretsetud mõlemas keeles nii raamatud kui ka CD ja DVD plaadid eesti muinasjuttude tutvumiseks, mängud ja mänguasjad ning keelekümblustöörühma õpetajad lõid slaidiesitlusete kogu, kus lapsed saavad tutvuda antud tegelastega.

Tahame tänada kõiki osavõtu eest! Kutsume kõiki meie virtuaalsele näitusele, kus saate tutvuda erinevate eesti muinasjututegelastega.

Teatri 3В детском саду Potsataja март месяц - это традиционный месяц театра и сказки. В этот период все заняты репетициями, представлениями, подготовкой костюмов…Сказки – это прекрасный и удивительный мир открытий для детей. Все малыши любят сказки и верят в них. Ведь сказки учат маленьких читателей быть добрыми и справедливыми, заботливыми и дружелюбными, говорят о том, что добро всегда побеждает зло, учат доброму отношению к людям и животным.

В нашем детском саду открылась выставка «Герои эстонских сказок», приуроченная ко дню родного языка, который мы празднуем 14 марта. Многие учителя и родители охотно откликнулись на предложение вместе со своими детьми изобразить любимого героя эстонской сказки. Все проявили фантазию и мастерство, приложили свои умения и старания в изготовлении этих шедевров. Работы получились очень необычными, яркими, оTeatri 4ни будут помогать нашим маленьким воспитанниками в дальнейшем знакомиться с произведениями эстонских писателей.

Также в методический кабинет детского сада для изучения эстонского языка и для знакомства с эстонскими произведениями было приобретено множество интересных детских книг на двух языках, CD- и DVD-дисков с песнями из этих произведений, игр и игрушек, а учителя создали красочные и доступные для дошкольников презентации о приключениях любимых героев.

Большое спасибо всем за участие! Приглашаем Вас виртуально полюбоваться нашей выставкой и познакомиться с замечательными сказочными героями эстонских писателей.


Narva Lasteaia Potsataja keelekümblusõpetaja Jekaterina Sei ja õppealajuhataja Anne Helk

 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2024 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120