Company Logo

CodeWeek 2019#CodeWeek Narva Kesklinna gümnaasiumis on edukalt läbinud!

Üleeuroopalise programmeerimisnädala raames, mis toimus ajavahemikul 12.10. - 20.10.2019, on tehtud palju töid. Meie koolist võtsid sellest üritusest osa 1.-8. klassid ja koolieelikud! Me korraldasime järgmiseid õpitubasid:

⁃ Minu sõber BlueBot. Kiusamisest vaba kool. (Olga Lutška, haridustehnoloog, 8.klassi õpilased)

⁃ LegoWeDo 2.0 Legohotell. (robootikaring, õpetaja Oksana Petrova)

- Ozobot. Legolinnas labürinti läbimine. (robootikaring, õpetaja Oksana Petrova)

⁃ HK Unicorn Squad õpituba tüdrukute jaoks “Mootor”. (Robootikaring, õpetaja Oksana Petrova)

⁃ Digikunst muusika saatel. (Õpetajad Irina Tõšova, Jekaterina Kurvits ja Jana Netšajea)

- Robootika koolieelikute jaoks. (8.a klassi õpilased)

- Animatsioon Scratchi abil. (Robootikaring, õpetaja Vladimir Runin)

Eesmärk - tuua programmeerimise iga huviliseni lihtsal, lõbusal ja kaasahaaraval viisil on saavutatud!

Suur aitäh kõigile osalejatele!

https://kizoa.ru/app227779k5479971

Olga Lutška, haridustehnoloog, Narva Kesklinna gümnaasium

 

Sotrudnichestvo neopisuemajaСотрудничество – неописуемая сила!

Три года преподавания эстонского языка и литературы в одних классах подтолкнуло учителей Кятлин Лайксоо и Дину Янковскую к мысли о совместной работе!

И теперь они вместе готовятся к каждому уроку, вместе составляют конспекты, рабочие листы, оценочные работы, наглядные материалы и другое.

Для создания же языковой среды учителя вместе (две группы) посещают различные городские учреждения, ходят на экскурсии и мастер-классы. К тому же, обе являются классными руководителям в тех классах, где в паре преподают эстонский язык. Данное обстоятельство делает совместную работу и для учителей и их учеников еще более интересной и разнообразной, например, позволяет проводить совместные тематические классные часы, организовывать совместные учебные поездки. Также Дина и Кятлин видят, что их сотрудничество, помощь и поддержка друг-другу на уроке, является хорошим наглядным примером совместной работы и для их учеников. Они с удовольствием делятся своим опытом, дают открытые уроки коллегам в школе, а также в городе в рамках LAK-õppe kuu и призывают всех учителей работать в команде.

Как говорит пословица "Одна голова хорошо, а две лучше"!

Подробно о нашем сотрудничестве, о том какая польза от этого учителю и ученикам, можно прочитать в статье газеты Õpetajate Leht: http://opleht.ee/2019/10/opetajate-koostoo-soldino-gumnaasiumis/

Дина Янковская и Кятлин Лайксоо
Учителя эстонского языка и литературы Нарвской Солдинаской гимназии

 

Jarkoje zavershenieЯркое завершение недели предпринимательства

Республиканская неделя предпринимательства, проходившая с 7 по 13 октября, предложила нашему городу много интересных и полезных мероприятий. Одним из самых ярких традиционно является Ярмарка ученических фирм в «Астри», которую организует центр творчества, развития и досуга “Gagarin” при поддержке Департамента развития и экономики г. Нарва.

В этом году ярмарка была небольшая, но по-особенному домашняя и тёплая. Ребята из школьных фирм Paju Kool, Kesklinna Gümnaasium, Soldino Gümnaasium, Kreenholmi Gümnaasium, Narva 6.kool предлагали чудесные сувениры ручной работы, открытки, расписные пряники и сладости. Для многих учеников это был первый опыт предпринимательства и живого общения с покупателями, но ребята не терялись и охотно рассказывали о своих бизнес-идеях и преимуществах именно своего товара. Не стоит забывать, что за спиной этих юных бизнесменов стоят взрослые помощники и вдохновители: учителя и родители. Их особую роль в успехах детей подчеркнули специалисты Департамента развития и экономики: Виктория Каю и Мария Теребилина. Юные предприниматели радовались полученным призам и подаркам, покупатели уносили с ярмарки чудесные сувениры. Это символично, что неделя, направленная на развитие интереса к созданию своего бизнеса, новаций и творческой инициативы, завершается первой пробой совсем маленьких предпринимателей на этой перспективной дороге.

МО учителей экономики и предпринимательства.

 

 Opetajate paev 16

 

 

Innive

Projekt „Julgen rääkida“Sotsiaalfond

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna projekt „Julgen rääkida“ on toetatud SA Innove poolt ja rahastatud Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul”

 Sihtrühm: Projektist võtab osa Narva linna ainesektsioonide 13 juhti.

 Projekti eesmärgid:
- Arendada ebapiisava keeleoskusega Narva linna ainekomisjonide juhtide keeleoskust;
- tagada ja ühtlustada eesti keele omandamine sellisel tasemel, et õppija oleks suuteline väljenduma nii kõnes kui ka kirjas, et hakkama saada eestikeelses keskkonnas;
- aidata õppijal paremini kohaneda ja toime tulla eestikeelses keskkonnas, kus ta mõistab keerukamate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, tegemaks õppetöö raames tulemuslikku koostööd ka eesti keelt emakeelena kõnelevate kolleegidega;
- tagada keeleline toimetulek töö- või praktilistes situatsioonides, st õppija oskab eesti keeles suhelda nii tööandja, töökaaslaste, õpilaste kui ka lastevanematega;
- arendada erialase ja akadeemilise eesti keele oskust, kinnistada erialaterminoloogiat;
- arendada keelelist ja kommunikatiivset ning seeläbi ka kutsealast pädevust;
- julgustada vene emakeelega inimesi kasutada praktikal õpitud eesti keelt tavaelus;
- arendada kolme osaoskust (lugemine, rääkimine ja kuulamine).

Projekti tulemus:
Suureneb Narva linna ainesektsioonide juhtide valmisolek tööturul toimimiseks läbi kultuuriliste ning kultuuridevaheliste pädevuste arendamise ning sotsiaalsete
oskuste ja õppija huvidel baseeruva vabaõppe või kogemusõppe lõimimise. Koostöö eesti keelt emakeelena kõnelevate kolleegidega ei tekita hirmu keelebarjääri tõttu.

Projekti lühikokkuvõte: Projektiga pakutakse ebapiisava keelepraktikaga Narva linna ainesektsioonide juhtidele eesti keele ja kultuuri vabaõpe ja kogemusõpe. Projektitegevuste raames on kavandatud ainesektsioonide 13 juhile 3 päeva jooksul alljärgmised tegevused, mis on seotud juhendatavate ainete valdkondadega:
- 24 eesti keele auditoorset tundi;
- õppesõit Lõuna-Eestisse (Haanja küla);
- ERMi külastus;
- AHHAA keskuse külastus;
- Tartu botaanikaaia külastamine;
- Vanemuise teatri külastus.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Narva linna ainesektsioonide juhid kasutavad saadud teadmisi ja oskusi oma igapäevases töös, jagavad teadmisi kollegide, õpilastega, teiste maakondade ainesektsioonide juhtide kirjavahetuse, telefonikõnede pidamiseks, info sihipäraseks kasutamiseks, eestikeelsetel koolitustel osalemiseks, lastevanemate, kolleegidega
suhtlemiseks.

 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2023 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120