Company Logo

Projekt AREPROJECT "ARE WE REALLY SOCIAL WITH SOCIAL MEDIA?"
AWESOME 01-10-2019- 30-09-2021

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:
Нарвская Пяхклимяэская гимназия принимает участие в международном проекте под названием "Социализируемся ли мы с помощью социальных сетей? " (“Are we really social with social media?” - AWESOME). Данный проект, получил финансирование в рамках программы Erasmus + KA229 на период с 2019 года до 2021. В проекте участвуют 6 европейских образовательных учреждений: из Турции основной координатор проекта Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi и также школа партнёр Zübeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, из Эстонии Narva Pähklimäe Gümnaasium, Латвии Daugavpils 16.Vidusskola, Польши Liceum Ogolnoksztalcace nr 20 w Poznaniu и Хорватии XI. Gimnazija.

Основными целями проекта является:
1. Информировать целевую группу проекта об опасности чрезмерного и неправильного использования социальных сетей.
2. Улучшить диги-компетенции целевой группы.
3. Исследовать альтернативные методы проведения свободного времени.
Участники проекта будут расширять свои знания через активную подготовку рабочих заданий проекта и международное сотрудничество.
Ключевые слова проекта: социальные сети, активный образ жизни, равенство полов, сотрудничество.
Сопутствующие цели проекта:

1. Развитие дигитальных навыков учеников, используя современные технологии.
2. Развитие критического мышления у гимназистов через проектную деятельность.
3. Поиск новых источников для мотивации учениц к изучению инфотехнологий.
4. Помощь учителям в эффективном нахождении практических решений борьбы с «телефонной зависимостью» учеников.
5. Создание рабочих отношений с другими партнёрскими школами, поддерживая равенство, толерантность и командную работу.

Координатор проекта Ольга Жукова
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

PROJEKTI KIRJELDUS:
Narva Pähklimäe Gümnaasium võtab osa rahvusvahelisest projektist “Kas me oleme tõepoolest sotsiaalsed sotsiaalmeediaga” (“Are we really social with social media?” AWESOME).
Käesolev project oli toetatud Erasmus + KA229 programmi raames ajavahemikuks 01.09.2019 – 31.08.2021.
Projektis osaleb 6 üldhariduslikku asutust 2 kooli Türgist, Lätist, Horvaatiast, Poolast ja Eestist. Projekti koordinaatoriks on kool Türgist - Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
Projekti peamised eesmärgid:
1.Teavitada projekti sihtrühma sotsiaalmeedia üleliigsest ja mittesihipärasest kasutamisest.
2.Paranadada sihtrühma digikompetentsust.
3.Uurida vaba aja veetmise alternatiivseid meetodeid.
2.Toetada tüdrukute osalemist üritustel, tööülesannete ettevalmistamisel, pooldades sugude võrdsust.
Projekti osalejad laiendavad oma teadmisi tööülesannete aktiivse ettevalmistuse käigus ja rahvusvahelise koostöö abil.
Projekti võtmesõnadeks on sotsiaalmeedia, aktiivne eluviis, sugude võrdsus, koostöö.
Kaasnevad eesmärgid:
1.Õpilaste digioskuste arendamine, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid.
2.Gümnaasiumi õpilaste kriitilise mõtlemise arendamine läbi projekti tegevuse.
3. Tüdrukute motiveerimise uute allikate otsimine infotehnoloogiate uurimiseks.
4. Praktiliste lahenduste otsimine õpilaste nutisõltuvuse lõpetamiseks.
5.Töösuhete loomine teiste partnerkoolidega, pooldades võrdsust, tolerantsust ja grupitööd.

Projektijuht Olga Žukova
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

DESCRIPTION OF THE PROJECT:

Narva Pähklimäe Gümnaasium is taking part in an international project “Are We Really Social with Social Media?” – AWESOME. The project is financed in the frames of Erasmus+ project KA229 in the period from 2019 to 2021. There are 6 partners in the project: educational establishments: from Turkey – the leading partner of the project Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi and a partner school Zübeyde Hanim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; from Estonia - Narva Pähklimäe Gümnaasium; from Latvia - Daugavpils 16.Vidusskola; from Poland - Liceum Ogolnoksztalcace nr 20 w Poznaniu, and from Croatia - XI. Gimnazija.
Aims of the project:
1. To create awareness of the target group about the dangers of excessive use and misuse of social networks
2. To improve digital competences of the target group
3. To explore alternative ways of spending spare time effectively
The participants of the project with increase their awareness through active involvement in the preparation of home assignments and international cooperation.
Key words of the project: social networks, active life-style, gender equality, cooperation.

Objectives of the project:

1. Development of digital skills of the students using modern technologies
2. Development of the students'critical thinking through project activities
3. Exploration of new sources for motivation of female students to study information technology
4. Assisting teachers in finding effective pratical ways for battling «phone addiction» among students
5. Creation of collaborative relations with other partner-schools, supporting equality, tolerance, and team-work.

Olga Zhukova,
Project coordinator
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2020 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120