Company Logo

Nagrazdenije mai 2019Narva linna koolide ja gümnaasiumide vabariiklike ja rahvusvaheliste olümpiaadide võitjate autasustamistseremoonia, 30. mail 2019 Narva Linnus

30.05.2019 Narva Linnuses Remteri saalis toimus Narva linna koolide ja gümnaasiumide vabariiklike ja rahvusvaheliste olümpiaadide võitjate ja nende juhendajate autasustamistseremoonia. Linnapea vastuvõtule kutsuti õpilased, kes on saavutanud vabariiklikul tasemel I-X koha, ja need, kes silmapaistvalt esinesid linna nimel rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, ning nende juhendajad. Neid õnnitles Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitja haridusalal Larissa Degel.

Autasustamistseremoonias oli märgitud Narva Keeltelütseumi, Pähklimäe gümnaasiumi, Kreenholmi gümnaasiumi, Kesklinna gümnaasiumi, Soldino gümnaasiumi ning Vanalinna Riigikooli 44 õpilast ja 21 õpetaja. Kõrged tulemused on saavutatud füüsika rahvusvahelisel olümpiaadil ning füüsika, matemaatika, eesti keele võõrkeelena, vene keele emakeelena, robotika, informaatika, astronoomia, kunsti, käsitöö ja kodunduse riiklikel olümpiaadidel ja –võistlustel.

30 мая 2019 года в Нарвском замке состоялась церемония награждения успешно выступивших в 2018/19 учебном году на международных и республиканских олимпиадах и конкурсах учеников нарвских школ и их учителей-руководителей. Награждали мэр города Нарвы Алексей Евграфов и заместитель руководителя Отдела культуры по образованию Нарвской городской управы Лариса Дегель.

Среди школ, подготовивших молодых интеллектуалов, ̶ Нарвский Языковой лицей, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, Нарвская Кренгольмская гимназия, Нарвская Кесклиннаская гимназия, Нарвская Солдинаская гимназия, Нарвская Ваналиннаская государственная школа. Высокие награды нарвские учащиеся получили на международной олимпиаде по физике, республиканских олимпиадах по физике, математике, эстонскому языку как иностранному, русскому языку как родному, робототехнике, информатике, астрономии, искусству, рукоделию и домоводству. Всего были награждены 44 ученика и 21 учитель.

Фотографии с мероприятия 30.05.2019 -
https://drive.google.com/drive/folders/1IIpUMJTGPC3mggyrwq_wI_7cnGnFgDXB?usp=sharing

 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2020 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120