Company Logo

Ülelinnaline eesti keel teise keelena draamakonkurss „Jälle, on käes detsember!"

Ülelinnalise draamakonkursi korraldamise kuupäevaks saigi nagu aasta tagasi 13. detsember ning teemaks ajaliselt igati kohane „Jälle on käes detsember!". Üritus toimus seekord Narva Pähklimäe Gümnaasiumis. Just selle kooli eesti keele kui teise keele õpetajad Natalja Zahharova ja Inguna Joandi olid vastutavad ürituse läbiviimise eest. Nende 6. ja 7. klasside õpilased valmistasid huvitava eestikeelse lavastuse „Imelik unenägu" ette. Esinema tulid veel Narva Vanalinna Riigikooli 7. klassi õpilased lavastusega "Kolm soovi"(juhendajad Maria Tširkova ja Renata Moistus) ja Narva Paju kooli 7.klassi õpilased lavastusega "Jõuluingel" (juhendajad Kristiina Smirnova ja Olga Korosteljova).

Kodanikupäeva üritused Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

Karjääriplaneerimise päev 10.-12. klassile

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril ja see on pühendatud kõigile Eestis elavatele inimestele. Kodanikupäevaga tunnustatakse loovate, tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonda.) 2013. aasta kodanikupäeva moto on „Kodanik loob ja hoiab kultuuripärandit", mis viitab kultuuripärandi väärtustamist käsitlevale teema-aastale.
Seoses sellega korraldasid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetajad Natalja Zahharova ja Inguna Joandi 28. novembril 2013 algusega kell 13.00 Narva linna üldhariduskoolide gümnaasiumiastme õpilastele traditsiooniline karjääriplaneerimise päev. Üritusest võtsid osa Narva koolide õpilased, nimelt Narva Soldino Gümnaasiumist, Narva Kreenholmi Gümnaasiumist ja Pähklimäe Gümnaasiumist.

Kodanikupäeva üritused Narva Pähklimäe Gümnaasiumis

Elukutsepäev 9.klassile

Kodanikupäeva raames korraldasid Narva Pähklimäe Gümnaasiumi eesti keele õpetajad Natalja Zahharova ja Inguna Joandi 28. novembril 2013 algusega kell 9.00 Narva linna üldhariduskoolide 9. klassi õpilastele esimene elukutsepäev. Üritusest võtsid osa Narva koolide õpilased, nimelt Narva Soldino Gümnaasiumist, Narva Humanitaargümnaasiumist ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumist.

Elukutsepäeva eesmärgiks oli tutvustada kodanikupäeva tähistamise tava, tutvuda erinevate elukutsete esindajate töö ja oluga, tutvustada erinevaid õppimisvõimalusi Eestis, kinnistada ja laiendada õppimise ja tööga seotud sõnavara eesti keeles, julgustada põhikooliõpilasi esinema oma ettekannetega eesti keeles ning väärtustada iga kodaniku panust kultuuripärandi säilitamisse.

NVRK Чемпионы Эстонии по зальному футболу среди школ.

04.02.2014 состоялись республиканские соревнования по зальному футболу среди юношей 7-9 классов.
От Нарвы выступала Нарвская Ваналиннаская государственная школа.Команды были расделены на 3 подгруппы,в которых были по 5-ть команд.NVRK выграла 3 игры в подгруппе и заняла 1 место.В финале NVRK сыграла вничью 1:1 с командой из г.Пярну и выграла команду из Лаагри со счётом 5:0 и заняла 1 место на удивление всей Эстонии. Лучшим игроком турнира признан Вадим Михайлов.

Учитель физического воспитания NVRK Меэлис Корстин.

Muusikaolümpiaad Narvas

Esmakordselt toimus maakondlik muusikaolümpiaad Narvas 31.01.2014 NVRK-s. Olümpiaad oli kahes vanuseastmes : noorem aste (6.–7. klassid) ja gümnaasiumiaste.
Kuna olümpiaad koosnes viiest osast, pidid õpilased oskama kuulata muusikat, vastama teoreetilistele ja muusikalist silmaringi puudutavatele küsimustele, oskama laulda noodist, esitama omaloomingut ja laulu ning kirjutama kontseriarvustuse.
Häid üllatusi pakkusid õpilaste sügavamõttelised omaloomigulised teosed, mida esitati klaveril, trompetil, flöödil ja metallofonil. Laulu esitamise tase oli väga hea ning oli meeldiv, et paljud noored saatsid end ise klaveril.

Играйте на здоровье!

Игра является ведущей деятельностью дошкольников, потому что именно в ней создаются наиболее благоприятные условия для полноценного развития безопасного поведения детей. Именно игры, проведенные на свежем воздухе, способствуют закаливанию, оздоровлению и укреплению здоровья детей.

В детском саду Tareke посезонно проходят «Недели здоровья». Коллектив детского сада ищет новые формы работы при проведении мероприятий для детей, родителей, а также всего персонала. Зимняя неделя здоровья прошла при поддержке Службы городского врача и Молодежной полиции г. Нарвы.

Республиканский конкурс Государственного суда Эстонии

Ученик 12А класса Нарвской Солдинаской гимназии Алексей Тарьян участвовал в республиканском конкурсе Государственного суда Эстонии и занял почетное третье место. Мы предложили Алексею поделиться своими впечатлениями.

«Когда Людмила Викторовна Скокова, преподаватель русского языка и литературы гимназии, предложила мне принять участие в конкурсе казусов, организованном Государственным судом Эстонии, идея показалась мне интересной.Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond © 2024 | Peetri plats 1, IV korrus | tel. 35 99120