Company Logo

Koolipere reisis jõulupeol ümber maailma

Jõulueelsel ajal on tore külastada teisi maid ja eriti siis, kui sinuga koos reisib sinu pere - „koolipere“.

Reedel, 22. detsembril toimus Narva Vanalinna Riigikooli 7. klasside õpilaste loovtöö esitamine näidendiga “Jõulureis ümber maailma”.

Lavastuse eesmärk oli tutvustada kooli pisiperele erinevate maade sümboolikat ja jõulukombeid. Näidendi teostamiseks jagunesid 7. klassi õpilased rühmadeks ning iga meeskond vastutas kindla ülesande eest.

Ühed maalisid ning teised meisterdasid dekoratsioone, kolmandad otsisid ja salvestasid muusikat ning laule. Neljas rühm otsis ja õmbles kostüümid. Näidendit viisid läbi peojuhid ja mängude korraldajad.

Saal muutus hämaraks ning eesriie avanes- kõlas veetlev jõulumuusika, lavale astusid kaks päkapikku, kes viisid meid kaasahaaravale reisile...

Lapsed külastasid Saksa-, Prantsus- ja Inglismaad, Itaaliat, Hiinat, Põhja-Ameerikat, Aafrikat, Jaapanit ning Austraaliat.

Näidendit elavdas ka see, et kaasatud olid ka pealtvaatajad. Prantsusmaal tantsis kogu saal suure mõnuga „Pardikeste“ tantsu. Inglismaa võttis külalisi vastu The Beatles’i lauluga „Yellow Submarine”. Siin ootas meid huvitav ja humoorikas muinasjuttudest koosnev esitlus, nimelt saal pidi ära arvama, mis muinasjutuga on tegemist ning mis on muinasjutus segi aetud.
Al Bano & Romina Power Felicità lauluga sõitis „pere“ Itaaliasse. Siin ootas neid hirmsa välimusega, kuid lahke hingega Befana.

Kas teie teate, kes see on?

Koolipere reisis 2Narva Vanalinna Riigikooli õpilased said teada, et see nõid ei olegi nii halb, kui alguses tundus. Lapsed said temalt isegi magusaid kingitusi.

Itaaliast sõitsid näidenditegelased laevaga Põhja-Ameerikasse. „Ameeriklased“ lõbustasid publikut lauldes, mängides ja mõistatusi lahendades.

Aafrikasse maandusid nad lennukiga. See maa võttis neid vastu kuuma tantsumaratoniga ning vaatajad said harjutada känguruhüppeid.

Lavastus lõppes armsa Eestimaa lauluga Põhjamaast. Kodus on ju alati parem kui külas.

Väljavõtteid õpetajate ja õpilaste tagasisidest: Eestikeelne jõulunäidend oli algklasside jaoks tõeline elamus! Silma paistis informatiivne, sisukas, humoorikas ning edukalt valitud noortepärane, interaktiivne keelekümblusele vastav stsenaarium, mis võimaldas lõimida mitut õppeainet: keeled, geograafia, tööõpetus, kunst, maade kombestik ning kaasata kõiki vaatajad, kes said eelkõige positiivseid emotsioone, suurt naudingut. Esinejatel olid vahvad kostüümid ja muusika. Eriti meeldis see, et saal sai ka näidendist osa võtta. Õpilased ja õpetajad tantsisid, laulsid erinevates keeltes jõululaule ning osalesid konkurssides.

Suur tänu 7. klassidele ning kõigile, kes olid seotud loovtöö tegemisega ja võtsid osa selle imelise näidendi lavastamisest - juhendajatest õpilasteni. Eriti suured tänud on näidendi pearežissöörile Renata Moistusele, kes nägi suurt vaeva, et loovtöö õnnestuks.

Õpilased püüdsid anda endast parimat, mis ka kahtlemata õnnestus. Tõeline meeskonnatöö, mis oli meisterlikult üheks kauniks jõulunäidendiks tehtud ja meie kõikide rõõmuks esitatud.

7. klasside jaoks oli see esimene suur kogemus, kus nad näitasid ennast uues valguses, enda andeid, tõelist koostööoskust ning olid pisiperele heaks eeskujuks tulevikus enda töö esitamiseks. Loovtöö esitamine aitas õpilastel hirmust üle saada, olla julgem ja aktiivsem ning tunda klassikaaslaste tuge.

Tänusõnad kõigile, kes kinkisid viljaka töö tulemusena meile jõulumeeleolu.

Maria Tširkova, (Narva Vanalinna Riigikooli õpetaja)

Международные рождественские встречи в детском саду Muinasjutt продолжаются…

15 декабря в нарвском детском саду Muinasjutt состоялся международный педагогический семинар. Тема семинара «Дети с недостатком зрения: интеллектуальное, социальное, речевое развитие» актуальна, так как в современных условиях наблюдается увеличение количества детей, имеющих различные зрительные нарушения.

В дошкольном возрасте быстрыми темпами происходит накопление знаний, совершенствуются познавательные процессы, формируется речь. Социализация дошкольников c различными нарушениями зрения должна быть направлена на формирование у них знаний, умений и навыков для дальнейшего успешного обучения в школе. В работе семинара принимали участие учителя, воспитатели, дефектологи, логопеды, директора, завучи из Санкт – Петербурга, Таллинна, Кохтла – Ярве и Нарвы. Стоит отметить, что проведение таких семинаров стало традицией. В этом году состоялся пятый педагогический семинар, а инициатором и организатором этих встреч является нарвский детский сад Muinasjutt.

Loe edasi...

Jõululuuletuste lugemise konkurss

15.detsembril toimus Narva Soldino Gümnaasiumis juba traditsiooniks saanud jõululuuletuste lugemise konkurss, kus osalesid Narva linna koolide 6. klasside õpilased. Osalejaid oli kokku viiest koolist: Narva Vanalinna Riigikool, Soldino Gümnaasium, Kreenholmi Gümnaasium, Keeltelütseum ja Kesklinna Gümnaasium.

Tore oli näha, et õpilased olid mitte ainult korralikult sõnad pähe õppinud, vaid ka oma eseinemis- ja näitlemisoskust tublisti arendanud. Suured tänud õpetajatele, kes veel enne veerandi lõppu võtsid vaevaks õpilasi konkursiks ettevalmistada!

Esikoht läks seekord jagamisele Alina Busygina (NKL) ja Sofia Krutikova (NKG). Kolmanda koha saavutas konkursil Olesja Rumjantseva (NSG). Auhinnaliste kohtade omanikud said diplomid ja magusad kingitused. Ülejäänud said tänukirjad aktiivse osalemise eest.

Kõik õpilased osalesid jõuluviktoriinis seni kuni žüriiliikmed punkte kokku arvutasid.

Loodame, et see konkurss lõi piduliku jõulumeeleolu ja osalejad hakkasid paremini mõistma jõulude tähendust.

Konkurssi korraldajad Ljudmila Aleksandrova ja Anu Tikerpe

Победа в республиканской олимпиаде по английскому языку

12 декабря прошла республиканская олимпиада по английскому языку среди учащихся 9 классов.

В олимпиаде приняли участие 804 девятиклассника со всей Эстонии.

Ученик Нарвского Языкового Лицея Михаил Михайлов занял 1 место.

Учитель Е. М. Салимова.

Elukutsepäev 9. klasside õpilastele

Kodanikunädala raames on tavaks saanud korraldada Narva linna üldhariduskoolide 9.kl õpilastele Elukutsepäev. Sel aastal toimus üritus laste- ja noorte kultuuriaasta egiidi all ning motoks oli Kavandades tulevikku.

23.novembril 2017 algusega kell 14.00 toimus Narva Noortekeskuses ja nende spetsialistidega koostöös Elukutsepäev. Ürituse käigus toimus ekskursioon noortekeskuses. Kuuldu põhjal korraldati viktoriini 1.voor. Seejärel tutvustati õpilastele kodanikupäeva tagamaid ja 2 Narva Pähklimäe gümnaasiumiõpilast (A.Postojalkina, P.Vorobjova) esines ettekandega noorsootööd puudutavatel elukutsetel – iluvõimlemistereener, noorsootöötaja. Seejärel viktoriini 2. ja 3.voor. Õpilaste ees esines ka noorte karjäärinõustaja J.Śemarina ning Svetlana Tsarjova tutvustas noorteaasta motot „Mina jään“ ning tegi rühmatöö sissejuhatuse. Ürituse teises osas töötasid õpilased rühmades ning valmistasid rühmatööna ette oma nägemuse tulevikust, miks nad jääksid Eestisse. Õpilaste ja õpetajate huvi on ürituse vastu suur ning osalejad on aktiivsed kõigis pakutud tegevustes. Kokku osales ürituses 5 kooli meeskonda – 27 õpilast ja 6 õpetajat.

Elukutsepaev 2Kohtade jaotuvus:
1. Narva Pähklimäe Gümnaasium
2. Narva Vanalinna Riigikool
3. Kesklinna Gümnaasium
4. Soldino Gümnaasium
5. Kreenholmi Gümnaasium

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva, mille raames õpitakse märkama ja väärtustama iga kodaniku panust riigi ellu. Inguna Joandi ja Svetlana Tsarjova korraldavad koostöös Narva Pähklimäe gümnaasiumi õpetajate ja õpilastega juba mitu aastat järjest traditsiooniliseks saanud karjääriplaneerimispäeva 11.klasside õpilastele, kuhu kutsutakse viieliikmelised võistkonnad Narva koolidest. Rõõmustas väga, et sel aastal osales sel päeval võistkondi paljudest Narva koolidest: Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Soldino gümnaasium, Narva Täiskasvanute kool, Narva Kreenholmi gümnaasium, Narva Pähklimäe gümnaasium. Sel aastal Elukutsepaev 3saime inspiratsiooni Laste ja noorte kultuuri aastast, Laste ja noorte laulupeost „Mina jään“ ja kodanikupäeva motost „Kujundame tulevikku“. Üritus toimus 22. novembril Narva Noortekeskuses. Ürituse raames tutvusid osalejad kodanikupäeva tähistamise tavaga, noortekeskuse hoonega selle asutuse võimalustega, noortega töötavate inimeste ametitega ning tegid rühmatöö teemal „Mina jään“, mille käigus mõtlesid sellest, mida on Eestis atraktiivset. Täname kõiki osalejaid, me tegime veel ühe sammu kujundades Eesti tulevikku.

11.klass
1. Kesklinna Gümnaasium
2. Kreenholmi Gümnaasium
3. Narva Pähklimäe Gümnaasium
4. Soldino Gümnaasium
5. Täiskasvanute Kool

Meeldivat, mõtterohket ja loomingulist aasta lõppu. Ürituste korraldajad.

Elukutsepaev 4   Elukutsepaev 5   Elukutsepaev 6

Inguna Joandi ja Svetlana Tsarjova

In Estonia we trust.

В рамках празднования 100-летнего юбилея Эстонской республики, 15 декабря 2017 года двери Нарвской Кесклиннаской Гимназии распахнулись для 28 учеников восьми школ города Нарвы. Впервые в нашем городе было решено провести дигитальную олимпиаду по английскому языку среди учащихся 8-ых классов. Уникальным это мероприятие сделало то, что все 39 вопросов были связаны с темой “Эстония”: проверялись грамматические, лексические, исторические и географические знания в этой области.

Серьёзная и кропотливая работа велась для того, чтобы олимпиада смогла состояться - рабочая группа учителей английского языка школ города в составе Ольги Пирк (Narva Vanalinna Rigikool), Юлии Рятсеп (Narva Keeltelütseum), Марии Светлышенко (Narva Pähklimäe Gümnaasium), Натальи Власовой (Narva Soldino Gümnaasium) под руководством Дениса Чертова (Narva Kesklinna Gümnaasium) составили вопросы и оформили их в электронной учебной среде Socrative. В октябре координатор мероприятия успешно провёл воркшоп для 16 учителей города, на котором научил коллег работать в этой дигитальной среде.

In Estonia we trus 2В день проведения мероприятия стало ясно, что основные цели и задачи олимпиады были полностью достигнуты: у учеников сформировалось чувство причастности к празднованию 100-летнего юбилея Эстонской республики, и олимпиада способствовала воспитанию в детях патриотичности; ученики улучшили свою дигитальную компетенцию; проверили свои силы в знаниях английского языка при решении заданий по чтению, грамматических структур, словарного запаса, а также предметов истории и обществоведения; учащиеся смогли продемонстрировать свои навыки самостоятельного мышления, опирающегося на знания, полученные на уроках и в самостоятельной работе; наконец, олимпиада позволила пробудить интерес к самостоятельной работе и изучению английского языка как языка Европейского союза и международного общения.

In Estonia we trus 3В этот раз подготовленными лучше всех оказались ученики Языкового Лицея: первое место заработала Таисия Рычкова (учитель Юлия Отвагина), второе место - Богдан Панфилёнок (учителя Анастасия Уразова и Валентина Репина), третье место получила Эвелина Кооп (учитель Юлия Отвагина). Молодцы! Щедрые призы этим ребятам были предоставлены отделом культуры города Нарвы.

Возможно, положительный опыт проведения электронной олимпиады по английскому языку будет способствовать тому, что в ближайшем будущем ежегодная городская олимпиада по нашему предмету среди учеников 5-12 классов будет иметь дигитальный вариант.

Денис Чертов, координатор мероприятияPowered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.